Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Sunnhordland ØNH-senter er ein spesialist praksis i øyre-nase-halssjukdomer med offentleg driftsavtale med Helse Vest.
Ansvarleg lege er Atle Kristian Søreide. Han er spesialist i øyre-nase-halssjukdomar og godkjent spesialist i kompetanseområdet allergologi.

Pasienten betaler eigenandel etter takster frå RTV. Eigenandel (kr. 375,-) kan betalast kontant eller med kortautomat. Det er ikkje gebyr ved bruk av kort. Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ingen eigenandel. Vi har Melin Medical sitt betalingssystem. 


Pasientane må ha tilvisning frå fastlege for å få time.

Pasienter som er under behandling/oppfølgning kan ta kontakt direkte for ny time dersom det er same problemstilling og under  1 år sidan siste konsultasjon. Pasienter som har fått utlevert høyreapparat her ved senteret kan ta kontakt for time ved behov for justering/service av apparat.

Audiograf Kristian Vestbøstad er tilsett ved senteret og arbeider med høyreapparat tilpassing og oppfølgning av dette. Han arbeider fast i 60 % stilling og er ved senteret 3 dager i veka . Pga lange ventelister tek me for tida ikkje inn nye høyreapparat pasienter. 

De kan berre ta kontakt med oss via telefon eller heime-side og vi kan diverre ikkje ta imot pasienter som kjem direkte til kontoret utan avtale.

Vi  har flytta  inn i nye lokaler i Helseparken Stord, Borggata 5-7, vestre tårn, 3. etasje.